Electron/NWJS

Electron

اگرشما نرم افزار کلان تولید می کنید باید حتما سه قسمت وب, موبایل و دسکتاپ را پوششدهید. به همین دلیل ما چارچوبهای تولید برنامه های دسکتاپ بصورت هیبرید را درابتدا و در آینده ای نزدیک بصورت Native را همپشتیبانی می کنیم. در حال حاظر Electron و NWJS معروفترین چارچوبهای تولید برنامههای کاربردی دسکتاپ با استفاده از فن آوریهای وب می باشند. این برنامه ها همراه به NodeJS یک محیط کامل برای تولید برنامه های کاربردی دسکتاپ را فراهم می کنند. از آنجایی که فن آوریهای وب گستردگی بیشتری دارند و استفاده از NodeJS روز بهروز در حال افزایش است, بهتر دیدیم در ابتدا این چارچوبها برای تولید برنامه های کاربردی دسکتاپ مورد استفاده قرار بگیرند.