معرفی کدسازپارس

Cover

مقدمه

وقتی برای اولین بار در یک پروژه تجاری شرکت داشتم متوجه شدم توسعه نرم افزارهمیشه یک کارفکری و الگوریتمی فوق العاده نیست. من همیشه تولید نرم افزار رو به بافتن فرش دستی تشبیه می کنم. در حالیکه فرش دستی ارزش هنری داره نرم افزار این شکلی نیست. بنابراین برای سود دهی بیشتر شما باید فرش ماشینی تولید کنید.

ادامه خواندن “معرفی کدسازپارس”