JQuery

JQuery

سالهایزیادی است که از JQuery در وبسایتها و برنامه های وب استفاده می شود. در حالی که چاچوب های جدید در حال گسترشمی باشند, JQuery همچنان به قدرت خود باقیست. کدسازپارس برنامه های وبی که بااستفاده از JQuery وپوستهای ساده HTML تولید میشوند را پشتیبانی می کند. این معماری در بسیاری موارد مورد استفاده قرار می گیرید.به عنوان مثال در مواردی که شما می خواهید یک برنامه وب ساده و سبک داشته باشید و بهبرنامه های باندل شده خیلی علاقه ندارید. البته من معتقد هستم که با ترکیب اینفناوریها می توان به نتیجه مطلوب رسید.

ادامه خواندن “JQuery”

Angular

Angular

می توان به قدرت گفت که Angular محبوب ترین و قدرتمندترین چاچوب واسطه کاربری پویا می باشد کهتوسط شرکت گوگل تهیه و پشتیبانی می شود. از زمان نسخه اولیه این چارچوب یعنی AngularJS, این چارچوب مورد توجه ما بوده و تولید واسط کاربری مبتنی برآنتوسط کدساز پارس همواره مورد پشتیبانی قرار گرفته است. این حقیقت که چارچوبهاییشبیه Angular بصورت پویا عملمی کنند, این امکان را برای ما فراهم آورد تا مفهوم Story Board و Transition رابه کدسازپارس اضافه کنیم. و به نوعی یک سیستم مدیریت جریان کاری را ایجاد کنیم کهخود بصورت محصولی جدا ارائه خواهد شد.

ادامه خواندن “Angular”

Vue

VueJS

خوب Vue شاید کمتر شناخته شده باشد, امادر کنار Angular و ReactJS قرار می گیرد, با این تفاوت کهسبکتراست و محصول یک شرکت بزرگ مانند گوگل نیست. این چارچوب توجه بسیاری از توسعهدهندگان را به خود جلب کرده است. ما هم از آنجایی که نیازی به باندل کردن ندارد ومی توان از آن به همراه پستهای ساده HTML استفادهکرد, بسیار علاقه مند به استفاده ازاین چارچوب هستیم. کدسازپارس از این پارچوبپشتیبانی می کند.

ادامه خواندن “Vue”

Ionic Framework

Ionic Framework

کدسازپارس می تواند هر نوع کدی را تولید کند. این شامل برنامه های موبایل بصورت Native و Hybrid می باشد. بدون شک Ionic Framework محبوب ترین و قدرتمندترن چارچوب توسعه برنامه های موبایل بصورت هیبرید میباشد. تمام پلتفرم های تولید شده توسط کدسازپارس شامل برنامه های موبایل هم میباشند, که در حال حاضر بصورت هیبریدی و توسط چارچوب Ionic Framework تولید میشوند. برنامه های موبایلی Native درآیندهای نزدیک برای سیستم عامل های Android و iOS پشتیبانی می شوند.

ادامه خواندن “Ionic Framework”

Electron/NWJS

Electron

اگرشما نرم افزار کلان تولید می کنید باید حتما سه قسمت وب, موبایل و دسکتاپ را پوششدهید. به همین دلیل ما چارچوبهای تولید برنامه های دسکتاپ بصورت هیبرید را درابتدا و در آینده ای نزدیک بصورت Native را همپشتیبانی می کنیم. در حال حاظر Electron و NWJS معروفترین چارچوبهای تولید برنامههای کاربردی دسکتاپ با استفاده از فن آوریهای وب می باشند. این برنامه ها همراه به NodeJS یک محیط کامل برای تولید برنامه های کاربردی دسکتاپ را فراهم می کنند. از آنجایی که فن آوریهای وب گستردگی بیشتری دارند و استفاده از NodeJS روز بهروز در حال افزایش است, بهتر دیدیم در ابتدا این چارچوبها برای تولید برنامه های کاربردی دسکتاپ مورد استفاده قرار بگیرند.

ادامه خواندن “Electron/NWJS”